Næringsliv i Vadsø

Næringsliv og virksomheter

Vadsø har et variert næringsliv med aktivitet i mange forskjellige bransjer, også i primærnæringene fiske og landbruk. 
De siste årene har det vært en liten vekst innenfor reiselivsnæringa: Oversikten over de forskjellige bedriftene som jobber med overnatting, mat og opplevelser finner du til høyre.
Handels- og servicenæringa er viktig for kommunen og lista over butikker og håndverksbedrifter ligger lenger ned på denne siden.
Innenfor entreprenørbransjen finner vi selskaper som Mietinen Maskin AS, Yngve B. Harila AS, Birger Mietinen AS , Rekordbygg AS, Jedbygg AS og Sandmo AS.
I konsulent- og rådgivningsbransjen bl a: Kreativ Industri AS, Multiconsult, Polarplan AS og Norconsult og teknologibedriften eltele.
Varanger Kraft AS er et regionalt konsern med over 130 ansatte som har sin virksomhet innenfor produksjon, overføring og omsetning av vannkraft og vindkraft.
Sykheusinnkjøp KF har hovedkontor i Vadsø, mens Mestergruppen har kjedekontor her.
Vadsø har et unikt kulturnæringsmiljø gjennom Hermetikken Næringshage.

Som fylkeshovedstad har kommunen en rekke offentlige virksomheter: Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, FeFo, Skatt Nord Vadsø, NAV Finnmark, Vadsø FengselVadsø Ungdomssenter BUF.dir, Innovasjon Norge Arktis, Fiskeridirektoratet, Avinor og Statens Vegvesen.