Vadsømodellen

Alle skal med - Vadsømodellen

Alle skal med – Vadsømodellen – er et pilotprosjekt med fokus på at alle barn og ungdommer skal ha en mulighet til å være med på fritidsaktiviteter. Hele lokalsamfunnet bidrar til å få dette til. Les mer her.