Bo i Vadsø

Bo i Vadsø

De aller fleste innbyggerne i kommunen bor i eneboliger, men etterhvert bygges det flere leiligheter. Mange av dem organisert gjennom borettslag. Akkurat nå er disse boligene til salgs.
Vadsø kommune holder akkurat nå på å utvikle det nye sentrumsnære boligfeltet Fossen Øst med plass til ca 60 eneboliger og arealer for rekkehus (bildet under). Det planlegges også et nytt boligfelt i Vestre Jakobselv.