Esbensengården

Esbensengården

Esbensengården er et handelshus oppført på midten av 1800-tallet av kjøpmann Rasmus Galberg Esbensen som etablerte handelsvirksomhet i ytrebyen. I tillegg til bolighuset var det tidligere på sydsiden et kaianlegg med 4 store pakkhus og en butikk. Vest for huset ble det anlagt en reinbeitehage, og i nord en hage med tilhørende lysthus. I dag er det kun hovedanlegget som er inntakt.

Våningshuset er bygd i en stil som var vanlig i kjøpmanns- og embetsmannsmiljøet langs norskekysten på midten av 1800-tallet. Huset er et tømmerhus av sibirsk lerk, såkalt «russetømmer» som ble mye brukt i Vadsø på denne tida. Tre generasjoner med familien Esbensen bodde i huset før det ble solgt til Vadsø kommune i 1976.