vadsø, king eider

Fugler i Vadsø

Vadsø er den største byen i Varanger og med sin sentrale beliggenhet i Varangerfjorden er det et godt sted å ha base i når du besøker Varanger. Om vinteren og våren er Vadsø havn en av de beste plassene for å se den sjeldne stelleranda. Fra fugleskjulet på moloen inne i havna får du god oversikt over hele havnebasenget og sjansen for å komme tett på stelleranda er stor. Havna tiltrekker seg også haveller, ærfugler og praktærfugler om vinteren.

Krysser du brua fra Vadsø by kommer til til Vadsøya, som er nok en fantastisk fuglelokalitet. Om våren og sommeren er Vadsøya en topp lokalitet for å se vadere som myrsnipe, rødstilk og temmincksnipe. Du kan også se en rekke spurvefugler på Vadsøya, som lappipelerke, blåstrupe og lappspurv. Den lille dammen på østsiden av øya er en liten magnet for vadefugler og flere sjeldenheter er sett her. Den sørlige delen av øya henvender seg mot fjorden og kan være en flott plass for å se etter vågehval, en sjelden knølhval, spekkhoggere, niser og springar, og innimellom steinkobbe og havert. Ethvert sted i Varanger med god utsikt mot fjorden er gode steder for å se etter hval. Flere harer holder til på Vadsøya og de kan sees der hele året. Det finnes en rekke overnattingsmuligheter i Vadsø, og store naturopplevelser venter like utenfor.

Sommeren er mest artsrik, men Vadsø har noe å by på hele året. Stelleranda er å se hele vinteren i Vadsø. Vårtrekket for vaderne når en topp i uka etter 17. mai. Da kan du fortsatt regne med å se den ettertraktede stelleranda før den forlater vinterområdene og drar til Nordøst-Russland.