vestre Jakobselv

Fugler i Vestre Jakobselv

Vestre Jakobselv har sitt navn fra elven som renner gjennom bygda. Elven har sitt opphav inne i nasjonalparken og renner gjennom bjørkeskogen ned til utløpet i Varangerfjorden. Elva er blant de beste for lakesfiske i Norge, men den er også en ypperlig fuglelokalitet. Den billedskjønne bygda er også ned nordøstligste plassen hovr du finner skikkelig bjørkeskog. Her kan du se haukugler og hakkespetter som tretåspett, flaggspett og dvergspett. Under både vår og høstrekket er mudderflatene ved elveutløpet gode lokaliteter for å se grågjess og særdgjess som raster. Innimellom dukker også kortnebbgjess opp.

Vei på begge sider av elva tar deg langt oppover dalen, mot vidda. Den østlige veien tar deg lengst inn mot vidda. Fra parkeringen ved veis ende kan du gå inn til nasjonalparken.

Den grunne elva og mudderflatene som tørrlegges ved fjære sjø yrer av liv om sommeren. Temmincksniper spiller sin trillende sang og rødnebbternene jager høylydt enhver inntrenger. Lenger oppe i dalen kan du se en lang rekke spurvefugler. Du finner et fint utkikkspunkt over elva på sørsiden av elvebredden. I retning Vadsø bør da følge med på jordene langs veien som ofte tiltrekker seg store mengder grågjess og sædgjess, samt en og annen jaktende jordugle.

Langs kysten kan det være interessant hele året, men elveutløpet og skogsområdene er mest spennende i perioden fra april til september. Som med de fleste andre steder i Finnmark, er perioden fra mai til og med juli en spesielt god periode. Den nedre delen av elva er et viktig hekke- og rasteområde.