vadsø. ekkerøy, fuglefjell

Fugler på Ekkerøy

Ekkerøy er en av de eldste fiskeværene i Varangerfjorden. Stedet er også en av de beste fuglelokalitetene i fjorden. Valen knytter Ekkerøya sammen med fastlandet og skaper to lune viker, som ofte byr på et svært rikt fugleliv. På nordsiden av veien finner du et fugleskjul som byr på le for være og vind, samtidig som du får flott utsikt mot viken i nordøst. Strandområdene rundt valen huser ofte vadere, noen ganger spillende brusfugler og på gjerne store flokker med polarsniper om våren. Om vinteren er særlig den nordøstre viken svært populær blant stellerender, ærfugler og praktærfugler. Generelt tiltrekker de lune vikene på Ekkerøya store mengder ender og dykkere hele året.

Mot fjorden har Ekkerøy har også en 50 meter høy klippe, som huser Varangers største krykkjekoloni. 20,000 par med krykkjer hekker her. De lager reder av gjørme og gress, og bidrar ellers til en storslått og høylydt naturopplevelse. Havørn og jaktfalk jakter regelmessig i krykkjekolonien. Engene nord av Ekkerøya er gode steder for å finne spurvefugler som heipipelerke, lappipelerke, fjellerke, lappspurv og snøspurv, alt etter tid på året. Ekkerøy byr på flere overnattingsmuligheter, også i kort avstand fra det imponerende fuglefjellet.

Krykkjene ankommer Ekkerøy i mars, av og til allerede i februar. Artsmangfoldet, både på selve Ekkerøy og de omkringliggende områdene, blir imidlertid noe helt annet fra omkring midten av mai da de fleste fuglekikkere velger å komme.