vadsø, luftskipsmasta

Vadsøya Kulturpark tur

Luftskipsmasta på Vadsøya ble konstruert av Umberto Nobile til Roald Amundsens ferd over Nordpolen med luftskipet “Norge” i 1926. “Italia” med Nobile som kaptein mellomlandet også her i 1928.

Vadsøya er lett tilgjengelig turområde full av spor fra forskjellige epoker i Vadsøs historie med kulturminner fra eldre og nyere tid. Der finnes også våtmarksområde og hekkeområder for sjeldne polare og østlige fuglearter, særlig ender og vadefugler.

De ulike attraksjonene er skiltet. På øyas nordøstre strand vises tufter etter grupper av torvhus – en av 2 godt bevarte middelalder landsbyer i Nord-Norge, med administrasjon og kirke, basert på fiske og handel. Den var bebodd fra ca. 1500–1600. Etter dette flyttet befolkningen til fastlandet. Kirkegården ble seinere brukt av russiske fiskere og ble da kalt “russekirkegården”.

Inne i kulturparken finnes det også mange krigsminner: bunkere, skyte- stilling og løpegraver fra tysk okkupasjon under 2. verdenskrig.

Like sør for luftskipsmasta finnes det en gapahuk med bålplass. Den kan fritt benyttes av alle som ønsker det. Brensel og rydding må gjestene selv stå for.

En av stiene egner seg for handicappede/barnevogn og denne runden ut til masta er ca. 1,5 km. 

Start: Gode parkerings- forhold umiddelbart ved porten til parken på Vadsøya

Lengde: Flere alternative stier å følge

Type: En fin oppdagelses- tur for natur- og kulturinteresserte i lett og åpen terreng.