Vadsø

Om Vadsø

Vadsø er fylkeshovedstaden i Finnmark og vertskommune for fylkeskommunen, Fylkesmannen, statlige virksomheter som Vegvesen, NAV, Innovasjon Norge Arktis, Skatt, Fiskeridirektoratet og Vadsø Fengsel. Sykehusinnkjøp HF og FeFO er også viktige institusjoner. Kommunen har et variert næringsliv med bransjer som kraft, handel, service, fiskeri, landbruk, reiseliv, kulturnæring, entreprenør, rådgivning og regnskap.

 

Kommunen ligger på kompetansetoppen i fylket med høyest utdanning. De siste årene har offentlig og privat sektor jobbet sammen i det spennende prosjektet vds.no for å fortelle om jobbmulighetene og hvorfor det er så bra å bo i denne kommunen.

 

Pr i dag er folketallet 6125 og de aller fleste bor i byen. Ca 1000 bor i Vestre Jakobselv som ligger 17 kilometer vest for Vadsø by. Vestre Jakobselv har mange entreprenører, bilforhandlere, fiskere og reiselivsbedrifter. Bygda er nok mest kjent for elva som trekker til seg laksefiskere hele sesongen.  

Østover ligger små bygder på rekke og rad. Bare to kilometer fra sentrum er Kiby med flyplassen. Videre kommer Lille Salttjern, Golnes, Ekkerøy som er blitt et svært populært turistmål, Krampenes og Skallelv som også har en god lakseelv. Den nasjonale turistvegen Varanger går gjennom hele kommunen som er 1250 kvadratkilometer.

Kommunen har lang grense til Varangerhalvøya Nasjonalpark som er den mest arktiskpregede delen av fastlands-Norge med unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante- og dyreliv og samiske kulturminner.