Skallelv, Vadsø, Varanger

På tur i Skallelv

Skallelv er ei kvensk/finsk bygd i Varanger, ca 3 mil øst for Vadsø. Det er ei jord-bruksbygd med landsbypreg, hvor husene ligger på rad langs elva og i en rad bak. En fin, flat dal går nordvestover fra bygda og inn i landet til utmarka, myrene og vidda. Det er laget en skiltet kultursti gjennom bygda og innover dalen.

Skallelv utmerker seg ved sine sammenbygde flerbrukshus – Varangerhus, med slåtte- teigene bak husene. Utmarka innover mot Varangerhalvøya nasjonalpark ble brukt på mange måter, til utmarksslått, til torvtaking, sanking av bær og andre vekster. I tillegg drev de fiske i elva og i sjøen.

Turstien starter ved hovedveien, går gjennom bygda og fortsetter langs Bærelvveien og ut i utmarka. Stien har 12 poster og er rundt 6 km lang, men det går også an å gå bare et stykke innover og snu. Postene langs turstien tar for seg ulike deler av kulturhistorien, samt botanikk og kvenske betegnelser på blomster, bær og planter.

Løypa ligger i et flott turområde og er tilgjengelig for alle interesserte turgåere. På en stolpe ved veien henger en postkasse med kart og informasjon om alle postene.

Stien er laget av Vadsø museum/Ruija kvenmuseum (avd. i Varanger museum) i samarbeid med Skallelv bygdelag og botanikere fra Tromsø museum–Universitetsmuseet. Et illustrert hefte med kart over området og tekster til de ulike postene kan kjøpes fra museet. 

Start: Parkering ved E74 rett etter brua til venstre når du kom- mer fra Vadsø. Stien starter rett over veien inn i bygda langs elva, mén veien innover dalen starter 100 m øst for parkeringsplassen.

Lengde: 6 km én vei

Type: Lett terreng langs veien innover dalen med noen avstik- kere mot myrer og slåtter.