Tuomainengårde, vadsø

Tuomainengården

En av museets kvengårder, der deler av bygningsmassen er fra 1851.

Gården ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytre Kvenbyen. Gården ble testamentert til museet som kvensk gård av søskenparet Ida og Alf Tuomainen. Ida var en stor kulturpersonlighet i Vadsø som brukte hjemmet til formidling av kvensk og finsk kultur og historie. President Urho Kekkonen besøkte Tuomainengården under avduking av Kven-/innvandrermonumentet i Vadsø 1977.

På Tuomainengården kan du besøke bnoligen, fjøs, stall, smie, bakeri og sauna. Huset ble opprinnelig bygget som et Varangerhus, en hustype som kombinerer bolig og fjøs under samme tak forbundet av en indre midtgang. I et av gårdens kammer vises temporære utstillinger.

Tuomainengården is a traditional farmhouse dating back to 1851 located at 21 Slettengata, near Esbensengården in Ytre Kvenbyen.

It was gifted to Varanger Museum by the siblings of Ida and Alf Tuomainen. Ida was a well-known cultural figure in Vadsø who used the farmhouse to promote Kven and Finnish culture and history. Indeed, Finnish President, Urho Kekkonen, visited Tuomainengården to inaugurate a monument to Kven immigrants in Vadsø, in 1977.

The Farm estate has a barn, stables, smithy bakery and sauna that you can visit. The farmhouse itself was originally built in the ‘Varangerhus’ style that combines the barn and house under the same roof connected by a corridor. You’ll also find temporary exhibitions in the various farm buildings.